PHP Alapok

Változók:

A PHP-ben a következő típusok találhatók:
  • sztring
  • egész szám
  • lebegőpontos szám
  • logikai érték
  • és a típusok összetett keveréke.
Változó deklarálása(a változók értékét bármikor módosíthatjuk ilyen módon):
$sztring = "ez egy sztring";

$egesz = 982;

$logikai = true;

Konstansok

A konstans annyiban különböznek a változótól, hogy az értékét nem tudjuk változtatni a későbbiekben:
define( "KONSTANS", "ez a konstans tartalma" );

echo KONSTANS;

Ezek kívül a változó neve elé mindig dollár jelet kell rakni, míg a konstans neve elé nem.

Operátorok:

Hozzárendelés/értékadás =
$kor = 10;

Összehasonlító operátorok:


== egyenlő érték

10 == 20hamis

10 == 10 igaz

10 == "10" igaz

!= nem egyenlő


10 != 20 igaz

10 != 10 hamis

=== egyenlő érték és egyenlő típus

0 === 0 igaz

0 === false hamis

10 === "10"hamis

!== nem egyenlő érték vagy nem egyező típus


1 !== true igaz

1 !== 1 hamis

> nagyobb

< kisebb

>= nagyobb vagy egyenlő

<= kisebb vagy egyenlő

Aritmetikai operátorok:

+ összeadás

- kivonás

* szorzás

/ osztás

% osztás maradéka

String operátorok:

Összefűzés
$s1 = "hello";

$s2 = " világ";

$s3 = $s1 . $s2; // hello világ vagy:

echo $s1 . $s2;

Érték növelő/csökkentő operátorok:

Növelő ++
$i = 10;

$i++; //$i értéke 11

Csökkentő --
$i = 10;

$i--; //$i értéke 9