PHP - array()
Az array() függvény segítségével tömböt hozhatunk létre, mint látni fogjuk tömböt többféleképpen is létrehozhatunk, egy dolog fix, a tömb elemeinek
mindig lesz kulcsa és értéke.

Egy dimenziós tömbök:

Íme egy példa:
$arr = array(“egy” => 1, 5 => “öt”);

echo $arr["egy"]; // 1
 echo $arr[5];    // öt


Látható a kulcs string vagy integer lehet, míg az érték bármilyen típusú lehet.
$tomb = array();
 $tomb[0] = “Hello”;
 $tomb[1] = “világ”;
 $tomb[] = “!”;


Ennél a példánál látható, hogy a tömb első két elemének indexét mi adtuk meg, a harmadiknál nem adtunk meg indexet, itt a PHP hozza létre az indexet, automatikusan
a tömb végére teszi az új elemeket.

Több dimenziós tömbök:
$user = array(“adat” => array(‘id’ => 5, ‘name’ => ‘teszt user’, ‘email’ => ‘teszt@teszt.hu’));

echo $user["adat"]['id'];    // 5
 echo $user["adat"]['name'];   // teszt user
 echo $user["adat"]['email'];  // teszt@teszt.hu


Ez a példa létrehozott 1 több dimenziós tömböt, pontosabban 2 dimenziósat.