PHP - fread()
File-bol adott hosszúságú karakterláncot olvas ki.

példa:


<?php
 $f = "pelda.txt";
 $fh = fopen($f, "r");
 $tartalom = fread($fh, filesize($f));
 fclose($fh);
 ?>ez a pár sor beolvassa a file teljes tartalmát a “tartalom” nevű stringbe, ilyenkor célszerűbb a file_get_contents()-t használni.