PHP - md5_file()

Ugyanúgy működik mint az md5() azzal a különbséggel, hogy ezzel file-okról készíthetünk md5 hash-t.
<?php

echo md5_file( ‘test.zip’ );

?>