PHP mysql()
Kezdjük rögtön 1 példával:
<?php
 //PHP-Mysql cikk
 $dbh = mysql_connect(“”,”felhasznalo”, “jelszo”) or die( mysql_error() );
 mysql_select_db(“adatbazis”);
 $sql = mysql_query(“SELECT mezo FROM tabla”);
 while( $sor = mysql_fetch_assoc( $sql ) ) {
 echo $sor['mezo'];
 }
 mysql_close($dbh);
 ?>


Magyarázat soronként:

  1. $dbh nevű változóval csatlakozunk az adatbázishoz mysql_connect() függvényben átadott paraméterek segítségével

  2. kiválasztjuk az adatbázist amit használni szeretnénk

  3. létrehozzuk a lekérdezést

  4. while() ciklussal végig lépkedünk a kapott tömbön(jelen esetben assszociatív tömbön)

  5. kiiratjuk a lekérdezés egyetlen mezőjét

  6. végül lezárjuk az adatbázis kapcsolatot.


A következő példában szépítünk rajta:
<?php
 //PHP-Mysql cikk
 $dbh = mysql_connect(””,”felhasznalo”, “jelszo”) or die( mysql_error() );
 mysql_select_db(”adatbazis”);
 $sql = mysql_query(”SELECT mezo, mezo2 FROM tabla”);

echo ‘<table>’;
 echo  ‘<tr><td><strong>Mezo</strong></td><td><strong>Mezo2</strong></td></tr>’;

while( $sor = mysql_fetch_assoc( $sql ) ) {
 echo ‘<tr><td>’. $sor['mezo'] .’</td><td>’. $sor['mezo2']. ‘</td></tr>’;
 }
 echo ‘</table>’;

mysql_close($dbh);
 ?>


Ebben a példában a kapott rekordokat beillesztjük 1 HTML táblázatba.

A mysql()-el nem foglalkozunk többet a cikkekben, mivel van neki 1 tovább fejlesztett változata, amit mysqli()-nek hivnak a továbbiakban ezzel foglalkozunk, komolyabb példákon keresztül!