PHP - strpos()

rögtön 1 példa:
<code>$string = 'abc';
 $keresd = 'a';
 $pozicio = strpos($string, $keres);</code>

if($pozicio === false) echo ‘A keresett szöveg: ‘.$keresd.’ nem található a szövegben!’;

else echo ‘A keresett szöveg a következő pozíciónál: ‘.$pozicio.’ található a szövegben!’;


Fontos, hogy a == helyett a === használjuk a feltételben, mivel az ‘a’ a nulladik pozícióban van a stringben, és ha csak == használnánk akkor hamis eredményt kapnánk, mivel a == nem vizsgálja az értékek típusát.