Űrlapkezelés PHP-vel 1.

Űrlapkezelés alatt az űrlap kirakását, megjelenítését és az azon keresztül érkező adatok feldolgozását értjük.

Ebben a bevezető cikkben az űrlapkezelés helyes technikáját mutatom be.

Az űrlapkezelés alapvetően három, gyakran összeolvadó részt jelent:

 1. űrlap megjelenítése
 2. űrlap feldolgozása
 3. hiba megjelenítése

Ez a sorrend a felhasználó szemszögéből igaz, valójában a programnak ilyen formát kell követnie:

  <?

   // űrlap adatainak feldolgozása

   // hiba megjelenítése (ha szükséges)

   // űrlap megjelenítése

  ?>

Amint látható egy php fájlt használtam. Erre azért hívom fel külön a figyelmet, mert több megvalósításban is láttam már olyan elgondolást, ami alapján az űrlap megjelenítését és az adatok feldolgozását rendszeresen két különböző php program végezte. Ennek a következménye az, hogy a feldolgozás után, ha az adatok megadásában hibát észlel a program, akkor bár megjelenik a hiba a honlapon, de utána a felhasználónak vissza kell lépni az előző oldalra, mert maga az űrlap ott van, ott tudja javítani a megadott adatokat.

Szintén rossz az előzőhöz hasonló eset, amikor a jelzett hibát a programozó úgy küszöböli ki, hogy hiba esetén session-be menti az elküldött adatokat és visszairányítja az űrlapmegjelenítő oldalra. A honlap használata ugyan máris kényelmes lesz, de semmi nem indokolja a két különálló php program és session, ezáltal egy túlbonyolított logika használatát.

Megemlítem még az ajaxos technikát, ebben az esetben valóban külön php végzi a megjelenítést és feldolgozást, de ebben az esetben a hiba megjelenítése is más módon történik. Ennek a cikksorozatnak nem témája az ajaxos űrlapkezelés, de későbbiekben szó lesz róla itt, a PHP programozáson.

A sorozat következő cikkeiben az űrlap megjelenítésről, majd a feldolgozásról, hibamegjelenítésről lesz szó.